Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van reden te annuleren. Dit is niet van toepassing als je niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoort op het moment van het sluiten van het contract en je enige verblijfplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van het contract.

De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen of, in het geval van een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd, dertig dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst hebt genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (ragwear, c/o ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig/Oberding, Duitsland, e-mail: support@ragwear.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop we bericht hebben ontvangen van je herroeping van dit contract terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan dertig dagen na de dag waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract, aan ons (ragwear, c/o ITG GmbH, Im Lekkerland 456, 46147 Oberhausen, Duitsland) retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als je de goederen voor het verstrijken van de periode van dertig dagen retourneert. De kosten voor het retourneren van de bestellingen binnen Duitsland zijn voor onze rekening. De kosten voor het retourneren uit een ander land zijn voor je eigen rekening. Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

 


 

Voorbeeldformulier voor een herroeping (in overeenstemming met bijlage 2 bij art. 246a § 1 Para. 2 zin 1 nr. 1 van de inleidende wet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek EGBGB)

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 

- Naar ragwear, c/o ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig/Oberding, Duitsland, e-mail: support@ragwear.com:

- Hierbij wil ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen herroepen.

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier meegedeeld)

- Datum

---

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 


We willen je erop wijzen dat je de herroepingsrecht ook kunt uitoefenen binnen de periode van dertig dagen door de goederen terug te sturen met behulp van de retoursticker dat bij de zending is ingesloten.

 

Laatst bekeken

Nieuwsbrief