Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
(bijgewerkt: 30-12-2019)

www.ragwear.com
ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig/Oberding, Deutschland,
e-Mail: support@ragwear.com 
HR B-Nr.: 66157, Amtsgericht München, USt-lD-Nr.: DE 129 39 0048,
Geautoriseerde directeuren: Holger Funk, Patrick Lindig

1. Toepassingsgebied
De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties in de online winkel tussen ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik (hierna "Dealer" genoemd) en de klant* voor alle diensten die voortvloeien uit de bovenstaande zakelijke relatie.

2. Afsluiting van het contract
2.1. De productbeschrijvingen in de online winkel van de dealer zijn geen bindend aanbod om een contract te sluiten door de dealer. Ze vertegenwoordigen slechts een uitnodiging tot het indienen van een bindend aanbod door de klant.
2.2. Als het aanbod van de klant door de dealer wordt aanvaard, komt het contract met de dealer tot stand.
2.3. De klant kan de producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en zijn gegevens te allen tijde corrigeren voordat hij zijn bindende bestelling indient, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemogelijkheden. Door de gewenste goederen te bestellen door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een verkoopcontract te sluiten.
2.4. De dealer kan het aanbod van de klant binnen vijf (5) dagen accepteren door de klant een bevestigingsbrief te sturen (bijvoorbeeld per e-mail). Als de dealer het aanbod niet binnen de termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod. In dit geval is de klant niet langer gebonden aan zijn aanbod.
2.5. Aanvaarding van het aanbod wordt door de dealer opgeslagen. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant hierover een bericht in het browservenster; dit bericht bevat de optie om de orderbevestiging uit te printen. Bovendien wordt de bestelling opgeslagen in de online winkel van de dealer en kan de klant op elk moment in zijn klantenzone onder het menu »Mijn account/bestellingen« na het invoeren van de inloggegevens toegang krijgen tot de bestelling.

3. Herroepingsrecht
3.1. De klant heeft een wettelijk herroepingsrecht conform §§ 312g Abs. 1, 355 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) met betrekking tot zijn intentieverklaring tot het sluiten van een koopovereenkomst in de online shop.
3.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op ondernemers.
3.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die hun gewone verblijfplaats niet in een lidstaat van de Europese Unie hebben op het moment dat het contract wordt gesloten.
3.4. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de dealer, dat kan worden bekeken op de volgende URL: https://www.ragwear.com/widerrufsrecht.

4. Prijzen/betalingsvoorwaarden
4.1. De prijzen die in de online winkel van de dealer worden vermeld, zijn eindprijzen, inclusief wettelijke omzetbelasting; de verzendkosten zijn echter niet inbegrepen. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de afleverlocatie. Zie Bezorging en retourzending voor meer informatie.
4.2. Leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten met zich meebrengen, waarvoor de dealer niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerheffingen of -belastingen (bijv. tol). Dergelijke kosten kunnen ontstaan in verband met het overboeken van geld, zelfs als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3. De volgende betalingsopties zijn beschikbaar voor de klant: Visa of MasterCard, PayPal, vooruitbetaling, iDEAL Voor alle betaalmethoden werkt de dealer samen met de dienstverlener BSPAYONE. BSPAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, www.bspayone.com.
4.4. Als de betalingsmethode creditcard is gekozen, wordt de creditcard van de klant belast op het moment dat de factuur wordt uitgeschreven. In het geval van een retourzending wordt het bedrag teruggestort op de creditcard van de klant wanneer de creditnota wordt aangemaakt. - Verified by VISA Verified by Visa helpt ervoor te zorgen dat betalingen worden gedaan door de legitieme houder van de Visa-kaart en maakt de online aankopen veiliger. Het doel is dat online transacties net zo veilig, snel en gemakkelijk worden als aankopen in de winkel. Visa biedt kaarthouders te allen tijde uitgebreide bescherming tegen fraude en Verified by Visa biedt een extra beveiligingslaag om uw identiteit en online aankopen te beschermen. - 3D-Secure Mastercard® Identity Check™ (SecureCode™) is een authenticatieproces voor nog veiliger online te winkelen. Tijdens het betaalproces verstuurt de online shop een verzoek naar de bank die de kaart uitgeeft.
4.5. Wanneer de klant de betalingsmethode vooruitbetaling kiest, ontvangt hij de bankgegevens van de dealer in de orderbevestiging. De goederen worden na ontvangst van betaling geleverd.
4.6. Als de betalingsmethode iDEAL is geselecteerd, wordt de klant na het plaatsen van de bestelling doorgestuurd naar de website van de online provider iDEAL. Om het factuurbedrag via SOFORT Überweisung te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een online bankrekening met geactiveerde PIN/TAN-procedure voor deelname aan SOFORT Überweisung, zich dienovereenkomstig authenticeren en de betalingsopdracht aan de dealer bevestigen. Tijdens het bestelproces ontvangt de klant verdere instructies. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door iDEAL waardoor de rekening van de klant wordt gedebiteerd. In het geval van een retourzending wordt het bedrag teruggestort naar de opgegeven bankrekening van de klant wanneer de creditnota wordt aangemaakt.
4.7. Als de betalingsmethode PayPal is gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

5. Afleverings- en verzendvoorwaarden
5.1. De levering van de goederen vindt over het algemeen plaats uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen (maandag tot en met vrijdag, feestdagen uitgezonderd) na het verstrekken van de betalingsopdracht aan de opdrachtgevende kredietinstelling (in geval van vooruitbetaling) of na het sluiten van het contract (in geval van PayPal of creditcard), mits de plaats van levering in Duitsland ligt. Leveringen in het buitenland kunnen langer duren.
5.2. De goederen worden verzonden naar het afleveradres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Indien de dealer vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald. Tijdens het eigendomsvoorbehoud moeten de voorbehouden goederen met zorg worden behandeld.
6.2. Zolang de dealer eigenaar is van de goederen, moet de klant de dealer onmiddellijk op de hoogte brengen van elke toegang tot de goederen door derden, in het bijzonder over executiemaatregelen, eventuele beschadiging of vernietiging van de goederen. De klant moet de dealer onmiddellijk op de hoogte brengen van een verandering van eigenaar van de goederen en van zijn eigen adres.
6.3. De klant moet de dealer alle schade en kosten vergoeden die zijn veroorzaakt door een overtreding van deze verplichtingen en als gevolg van noodzakelijke interventiemaatregelen tegen toegang tot de goederen door derden.
6.4. De klant heeft niet het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen en/of te bewerken. Als de klant de goederen toch verkoopt, draagt hij alle vorderingen die hij als gevolg van de doorverkoop tegen een derde oplost, al over aan de dealer. De dealer aanvaardt hierbij de overdracht.

7. Informatie over aansprakelijkheid voor gebreken, verjaring van garantierechten De wettelijke voorschriften inzake aansprakelijkheid voor gebreken, verjaring en garantie zijn van toepassing.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De dealer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de dealer. In geval van nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting (zogenaamde hoofdverplichting), is de dealer alleen aansprakelijk voor de vergoeding van typische en voorzienbare schade.
8.2. De wettelijke aansprakelijkheid in geval van letsel aan het leven of gezondheid, persoonlijk letsel en op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
8.3. Naast de gevallen die zijn geregeld in 8.1. en 8.2., wordt aansprakelijkheid van de dealer uitgesloten.
8.4. De dealer is niet verantwoordelijk voor de tijdigheid, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie op www.ragwear.com.
8.5. Voor zover de dealer via links toegang biedt tot andere websites, is hij niet verantwoordelijk voor de externe inhoud die zich daar bevindt; hij controleert de bijbehorende websites niet. De dealer neemt de inhoud van derden niet als zijn eigendom over. De dealer heeft ook geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's en distantieert zich uit voorzorg uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op de website.

9. Gegevensbescherming
9.1. De dealer verbindt zich ertoe de privacy te beschermen van alle personen die bij hem winkelen en om hun persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. De basis hiervoor zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679). De persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen, worden tien (10) jaar bewaard. De klant heeft echter het recht om zijn persoonsgegevens op elk moment te verwijderen. De claim tot verwijdering moet schriftelijk aan de dealer worden gemeld.
9.2. De dealer gebruikt de gegevens alleen om te kunnen voldoen aan het contract dat met de klant is gesloten. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zonder toestemming van de klant.
9.3. De dealer is verplicht om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen voordat de gegevens worden verwerkt. Deze maatregelen zijn met name bedoeld om de gegevens tegen ongeoorloofde overdracht of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking te beschermen.
9.4. De gegevens worden alleen binnen de EU-lidstaten verwerkt. De algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679) is op hen van toepassing.
9.5. In het geval van de verwerking van bestelgegevens voor de dealer door een derde partij, is de dealer verplicht een verwerker te selecteren die de technische en organisatorische bescherming kan garanderen in overeenstemming met deze sectie "Gegevensbescherming".
9.6. De dealer verleent betrokkenen van wie de gegevens aan hem worden doorgegeven of aan wie hij toegang heeft, het recht om ze in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
9.7. Daarnaast is het privacybeleid van de dealer van toepassing, dat te vinden is op de volgende URL: https://www.ragwear.com/datenschutzerklaerung

10. Informatie over online geschillenbeslechting
10.1. De Europese Commissie biedt een internetplatform voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde OS-platform). Dit OS-platform is bedoeld als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten. Het OS-platform is via de volgende link beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2. Het e-mailadres van de dealer is: support@ragwear.com. De dealer is niet bereid of verplicht om geschillen met consumenten voor een arbitragecommissie te beslechten.

11. Afbeeldingsrechten
De afbeeldingsrechten zijn eigendom van Hulker Europe Distribution s.r.o.

12. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie
12.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Handelaar en de Klant, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen, het zogenaamde VN Verkoopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11.04.1980). De plaats van de jurisdictie is München.
12.2. Als de klant een consument is, zijn de verplichte consumentenbeschermingswetten van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing, voor zover deze verdere bescherming bieden.

13. Slotbepalingen
13.1. Wijzigingen in het contract tussen de dealer en de klant moeten schriftelijk worden aangebracht om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor de wijziging van dit schriftelijk formulier.
13.2. Het contract tussen de dealer en de klant bevat alle overeenkomsten tussen die partijen. Andere overeenkomsten, andere aanvullende overeenkomsten of voorwaarden zijn er niet.
13.3. De ongeldigheid van individuele bepalingen van het contract tussen dealer en klant, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dit geval verbinden de partijen zich ertoe om effectieve bepalingen overeen te komen die in economische termen het beoogde doel van de ongeldige bepalingen het dichtst benaderen. Dit geldt dienovereenkomstig in geval van contractuele hiaten.

 

 * De term "klant" wordt neutraal gebruikt voor vrouwen, mannen en intersekse personen.

 

 

Laatst bekeken

Nieuwsbrief