Odvolání

ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez uvedení důvodu. To neplatí, pokud v době uzavření smlouvy nepatříte do členského státu Evropské unie a pokud je v době uzavření smlouvy vaše výhradní místo bydliště a doručovací adresa mimo Evropskou unii.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba s výjimkou dopravce převzala zboží, nebo v případě objednávky na více položek dodaných odděleně třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba s výjimkou dopravce převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední položku.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení, musíte nás informovat (ragwear, adresa: ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig / Oberding, Německo, e-mail: support@ragwear.com) formou jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o rozhodnutí zrušit tuto smlouvu, Za tímto účelem můžete použít připojené pro forma oznámení o odstoupení, není to však povinné.

Pro dodržení výpovědní lhůty stačí zaslat oznámení o uplatnění vašeho práva na odstoupení před uplynutím výpovědní lhůty.

Následky zrušení objednávky:

Pokud se rozhodnete odstoupit od této smlouvy, neprodleně vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně přepravních nákladů (kromě dalších nákladů na základě výběru jiného způsobu zaslání, než je nejekonomičtější standardní doručení, které nabízíme) nejpozději do třiceti dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, který jste použili při původní transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Za zpracování tohoto vrácení vám nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nám nejsou položky vráceny nebo dokud neposkytnete důkazy o jejich odeslání podle toho, co nastane dřív.

Zboží nám musíte předat okamžitě, ale v každém případě nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy (ragwear, adresa: ITG GmbH, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig / Oberding, Německo). Má se za to, že jste termín dodrželi, pokud jste zaslali položky před uplynutím třicetidenní lhůty. Náklady na vrácení položek neseme my. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, pokud lze tuto ztrátu hodnoty připsat používání nebo manipulaci se zbožím, která není nezbytná k ověření stavu, vlastností nebo fungování zboží.


 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy (v souladu s Přílohou č. 2 čl. 246a, § 1, odst. 2, 1. věta, č.1 EGBGB [úvodní zákon k německému občanskému zákoníku])

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět).

 

- Komu: ragwear, adresa: ITG GmbH Internationale Spedition und Logistik, Eichenstr. 2, 85445 Schwaig / Oberding, Německo, e-mail: support@ragwear.com:

Já/my tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme od této kupní smlouvy na následující zboží

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- Jméno(a) zákazníka

- Adresa(y) zákazníka

- Podpis zákazníka (vyžadován pouze u oznámení v papírové formě)

- Datum

---

(*) Podle potřeby smažte.

 


Rádi bychom vás upozornili, že můžete uplatnit vaše právo na odstoupení do třiceti dnů, a to vrácením zboží s použitím štítku pro vrácení připojeného k zásilce.

 

 

NAPOSLEDY ZOBRAZENO

Newsletter